Användarvillkor

Användarvillkor.

När du registrerar dig som medlem måste du acceptera våra användarvillkor.
Du ska följa våra användarvillkor om du vill vara medlem.
Enkelt sagt betyder det:
  • Du ska vara trevlig mot alla medlemmar. Du får inte försöka kontakta en medlem som t.ex. har blockerat dig.
  • Du skall äga rätten till allt material du delar.
  • Du skall följa svensk lag. Du får inte dela material som bryter mot Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  • Du ska, om du upptäcker, rapportera missbruk och regelbrott till admin. Alla medlemmar är skyldiga till att bidra till att Killen är en trevlig upplevelse.
  • Inga sexuella tjänster får erbjudas mot betalning av något slag.
  • Du får inte spamma eller sprida propaganda. Det finns andra ställen för sådant.
  • Du är skyldig att kolla våra användarvillkor regelbundet. Om vi har uppdaterat våra användarvillkor och du inte godkänner dem är du själv skyldig att radera ditt konto.

Naket material

Naket material är fullt tillåtet på Killen så länge materialet inte strider mot våra användarvillkor.

Brott mot reglerna

KIllen har rätten och tar sig rätten att utan föregående varning radera innehåll som bryter mot våra användarvillkor. Där tillämpliga regler saknas tillämpas sunt förnuft och individuell prövning. Sker upprepade brott belönas du med en permanent avstängning.

Allvarliga regelbrott

Om det kommer till vår kännedom att det förekommer allvarliga brott som strider mot svensk lag kommer vi att polisanmäla medlemmen.